Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 11 lipca 2018 r.

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11 lipca 2018 r. reprezentowane było 13,45% kapitału akcyjnego i głosów. Ponad 5% głosów posiadali:
– Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 2.740.000 akcji, co dawało 94,76% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 12,74% w ogólnej liczbie głosów, oraz
– Capital Partners Investment I FIZ, który wykonywał prawo głosu z 151.543 akcji, co dawało 5,24% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 0,70% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Paweł Bala

Prezes Zarządu