Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. otrzymała oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 31.03.2020 r. wartość jednego certyfikatu wynosi 274,33 zł. Na dzień 31.12.2019 r.​ wartość ta wynosiła 276,02​ zł. Spółka posiada 111.629 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu