Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2006-10-27
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 27 października 2006r. otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Pana Pawła Bali o zbyciu przez Panią Annę Balę, żonę Prezesa, 315.000 akcji Emitenta w wyniku zawartej w dniu 23 października br. pakietowej pozasesyjnej transakcji sprzedaży. Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła 14,00 PLN.

Podstawa Prawna: art. 60 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz