Korekta Raportu bieżącego nr 27/2005 z dnia 9 września 2005r.

Warszawa, dnia 2005-09-14
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 24/2005 z dnia 1 września br., o zawarciu ze spółką Permobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Umowy Sprzedaży Akcji eCard S.A., która to umowa została uznana za umowę znaczącą, Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że został poinformowany o objeciu i całkowitym opłaceniu 42.253 (słownie: czterdziestu dwóch tysięcy dwustu pięćdziesięciu trzech) akcji serii H spółki eCard S.A. przez dotychczasowych akcjonariuszy, a nie przez spółkę Permobile Sp. z o.o., jak błędnie zostało podane.
Spółka eCard S.A. złożyła w dniu 9 września br. do Sądu Rejestrowego wniosek o rejestrację akcji serii H.
Tym samym nie został jeszcze spełniony warunek zawieszający umowy, czyli nabycie tych akcji przez Permobile Sp. z o.o.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 4 RO – spełnienie lub nie warunku w znaczącej umowie

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz