Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Warszawa, dnia 2004-06-30
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Capital Partners S.A. oświadcza, iż Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych w “Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2002” z wyjątkiem zasady nr 6, 20, 24. Zasady zostały ujęte i opatrzone stosownymi komentarzami w Oświadczeniu Spółki stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: par. 13a Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej CeTO S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu