Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego podmiotu powiązanego

Warszawa, dnia 2007-02-01
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 90/2006 z dnia 7 grudnia 2006r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od “e-Muzyka.pl” Sp. z o.o. zawiadomienie o dokonaniu przez właściwy Sąd rejestracji kapitału zakładowego, podwyższonego łącznie o 900 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział.
Capital Partners S.A. objęła w podwyższonym kapitale 460 udziałów “e-Muzyka.pl” Sp. z o.o. o łącznej wysokości 230.000,00 zł za łączna cenę 230.000,00 zł.
W związku z powyższym Umowa Inwestycyjna z dnia 6 grudnia 2006r. (Raport bieżący nr 90/2006) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego “e-Muzyka.pl” Sp. z o.o. została zrealizowana.
Po dokonaniu rejestracji kapitału zakładowy “e-Muzyka.pl” Sp. z o.o. wynosi 500.000,00zł i składa się z 1.000 udziałów, gdzie Capital Partners S.A. posiada 55% w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników.
Inwestycja w “e-Muzyka.pl” Sp. z o.o. jest krótkoterminową lokatą kapitałową Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala