Zmiana w składzie organu zarządzającego

Warszawa, dnia 2002-12-20

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 33/2002 – zmiana w składzie organu zarządzającego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2002r. pan Arkadiusz Śnieżko złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Rezygnacja nastąpiła z powodu objęcia przez pana Śnieżko funkcji Prezesa Zarządu Spółki Magnesium Die Casting Development MDD S.A.

Jednocześnie informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 grudnia 2002r. powołało Pana Arkadiusza Śnieżko w skład Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001