Terminy przekazywania raportów okresowych

Warszawa, dnia 2005-01-03
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 1/2005 – Terminy przekazywania raportów okresowych

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Raport kwartalny I kwartał 2005r. – 29 kwietnia 2005r.
Raport kwartalny II kwartał 2005r. – 4 sierpnia 2005r.
Raport kwartalny III kwartał 2005r. – 4 listopada 2005r.
Raport kwartalny IV kwartał 2005r. – 3 lutego 2006r.

Raport roczny 2004 rok – 1 czerwca 2005r.

Podstawa Prawna: par. 69 ust. 1 RO – terminarz raportów okresowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala