Zawarcie istotnej umowy przez podmiot powiązany

Warszawa, dnia 2006-12-20
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd spółki Capital Partners SA, informuje że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki CP Energia SA zawiadomienie o zawarciu przez spółkę CP Energia SA z Gazprom Eksport OOO z siedzibą w Moskwie umowy dotyczącej sprzedaży na rzecz CP Energia SA do 1000 (tysiąc) ton skroplonego gazu ziemnego (LNG). Umowa została zawarta na okres 6 miesięcy do dnia 30 czerwca 2007 roku, z możliwością jej przedłużenia.

Capital Partners SA posiada 50 % akcji i 50 % głosów na walnym zgromadzeniu spółki CP Energia SA.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala