Informacja po zakończeniu przyjmowania ofert sprzedaży akcji Capital Partners S.A.

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 lipca 2022 r. otrzymała od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. informację o złożonych ofertach w ramach ogłoszonego w dniu 8 lipca 2022 r. Raportem bieżącym nr 13/2022 „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Capital Partners S.A.” przedstawionego w wykonaniu Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r.
Akcjonariusze złożyli łącznie 228 ważnych ofert sprzedaży, które obejmowały łącznie 11.580.847 akcji Spółki. Oferta zakupu obejmuje 3.656.295 akcji, w związku z czym Spółka nabędzie akcje objęte ofertami sprzedaży z zastosowaniem proporcjonalnej redukcji. Na podstawie otrzymanej informacji średnia stopa alokacji wyniesie 31,57%. Planowanym dniem zawarcia i rozliczenia transakcji jest 28 lipca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu