Przegląd opcji strategicznych w obszarze działalności maklerskiej

Capital Partners S.A. informuje o podjęciu decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Grupy Kapitałowej w obszarze działalności maklerskiej, która prowadzona jest przez Dom Maklerski Capital Partners S.A. Na obecnym etapie brane będą pod uwagę różne opcje strategiczne, w tym połączenie spółki zależnej z innym podmiotem, pozyskanie inwestora branżowego lub finansowego, sprzedaż wszystkich akcji, dokonanie innej transakcji kapitałowej lub powstrzymanie się od jakichkolwiek działań tego typu. W ramach przeglądu opcji strategicznych wybrane podmioty będą mogły przeprowadzić badanie stanu spółki zależnej. Powodem podjęcia decyzji, o której mowa powyżej jest otrzymanie w dniu dzisiejszym warunkowej oferty nabycia wszystkich akcji spółki zależnej. Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, że takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Paweł Bala

Prezes Zarządu