Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 19 grudnia 2023 r. powiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki przez Pana Pawła Bala, Prezesa Zarządu Spółki.
Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

Powiadomienie o dokonaniu w dniu 18 grudnia 2023 r. transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Pawła Bala

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Paweł Bala

Prezes Zarządu