Umorzenie obligacji własnych

Warszawa, dnia 2003-07-04
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 04 lipca 2003r. otrzymał zawiadomienie o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwały Nr 298/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w związku z umorzeniem 179.925 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) obligacji Capital Partners S.A., gdzie stwierdzono, że kodem PLCPTLP00023 oznaczonych jest 75 (siedemdziesiąt pięć) obligacji Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 15 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001