Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot powiązany

Warszawa, dnia 2007-01-22
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki BIPROMET S.A. zawiadomienie o zawarciu w dniu 15 stycznia br. przez Spółkę BIPROMET S.A. dwóch istotnych umów z Silesia Residencial Project Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, obydwie w przedmiocie budowy Zespołu Mieszkaniowego “Dębowe Tarasy” w Katowicach.
Wartość pierwszej umowy określono na kwotę 47 mln zł, a jej termin realizacji do dnia 31.01.2008 roku. Natomiast zakres prac ustalony drugą umową został określony na kwotę 48 mln zł, a termin realizacji do 01.05.2008 roku.
Capital Partners S.A. posiada 60,99% akcji i 63,30% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki BIPROMET S.A.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala