Uzupełnienie do raportów dotyczących zakupu obligacji własnych tj.: 16/2003, 20/2003, 22/2003, 23/2003, 26/2003, 27/2003

Warszawa, dnia 2003-05-21
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje o średnich cenach nabycia zakupionych obligacji własnych (o wartości nominalnej jednej obligacji 100,00 zł):

  • 29 kwietnia 2003r. zakup obligacji własnych w liczbie 60.846 szt., średnia cena zakupu jednej obligacji wyniosła 101,10 zł;
  • – 02 maja 2003r. zakup obligacji własnych w liczbie 21.020 szt., średnia cena zakupu jednej obligacji wyniosła 100,94 zł;
  • 05 maja 2003r. zakup obligacji własnych w liczbie 31.115 szt., średnia cena zakupu jednej obligacji wyniosła 100,96 zł;
  • 06 maja 2003r. zakup obligacji własnych w liczbie 15.716 szt., średnia cena zakupu jednej obligacji wyniosła 100,25 zł;
  • 07 maja 2003r. zakup obligacji własnych w liczbie 6.887 szt., średnia cena zakupu jednej obligacji wyniosła 100,94 zł;
  • 08 maja 2003r. zakup obligacji własnych w liczbie 3.800 szt., średnia cena zakupu jednej obligacji wyniosła 106,50 zł;
  • – 12 maja 2003r. zakup obligacji własnych w liczbie 22.645 szt., średnia cena zakupu jednej obligacji wyniosła 100,96 zł;
  • 14 maja 2003r. zakup obligacji własnych w liczbie 1.078 szt., średnia cena zakupu jednej obligacji wyniosła 100,94 zł.

Podstawa Prawna: par. 10 pkt 4 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu