Warunkowa umowa nabycia udziałów w Monetia Sp. z o.o.

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że dnia 13 listopada 2012r. otrzymał informację o podpisaniu warunkowej umowy nabycia udziałów w Monetia Sp. z o.o. przez Certis Investments Sp. z o.o. (dalej „Certis”), której udziałowcem jest Capital Partners Investment I FIZ, którego 100% certyfikatów posiada Capital Partners S.A.
Stronami umowy, która została zawarta dnia 13 listopada 2012r, są Certis – jako kupujący, DnB NORD Financial Services Sp. z o.o. – jako sprzedający oraz Bank DnB NORD Polska S.A.
Przedmiotem umowy jest nabycie przez Certis udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego Monetia Sp. z o.o. za cenę nie wyższą niż 9 mln PLN. Przeniesienie na rzecz Certis tytułu prawnego do udziałów Monetia Sp. z o.o. nastąpi po ziszczeniu się warunków zawieszających, które to warunki, poza warunkiem zapłaty ceny, są zastrzeżone na rzecz Certis. Ziszczenie się warunków zawieszających powinno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od daty podpisania umowy. Transakcja zostanie przeprowadzona w ramach management buyout. Capital Partners Investment I FIZ docelowo posiadać będzie 60% kapitału zakładowego Certis, a kadra zarządzająca pozostałe 40%.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Paweł Bala

Prezes Zarządu