Zmiany w składzie organu nadzorującego w dn. 20.12.2002

Warszawa, dnia 2002-12-20

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 35/2002 – zmiany w składzie organu nadzorującego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 grudnia 2002r. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Arkadiusza Śnieżko oraz Pana Grzegorza Leszczyńskiego.

Grzegorz Leszczyński
Lat 31. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1992 – 1993 pracował jako Asystent Koordynatora Programu Powszechnej Prywatyzacji w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W 1993 – 1994 Prezes Zarządu DM Instalexport S.A. W 1995 roku był Prezesem Zarządu DM Certus Sp. z o. o., natomiast w roku 1996 Wiceprezesem Zarządu Meg-Art. Sp. z o. o. W latach 1994 – 1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Glob Art. Sp. z o. o. W latach 1994 – 1995 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej-Handlowej w Warszawie. Od 1996 do 1998 roku był Prezesem Zarządu Domu Inwestycyjnego Banku Współpracy Europejskiej S.A. W 1998 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Inwestycji Optimus Pro Sp. z o. o. W 1998 r. był Dyrektorem Generalnym Krakowskiego Domu Maklerskiego s.c. w Krakowie. W latach 2000–2002 był Prezesem Zarządu II Domu Inwestycyjnego KDM Sp. z o. o. , od 1999 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Internetowego Domu Maklerskiego S.A. Ponadto jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A. oraz od 2001 roku Wiceprezesem Zarządu Konsorcjum Budowlano – Inwestycyjnego Sp. z o.o.

Obecna działalność nowych członków Rady Nadzorczej nie jest konkurencyjna w stosunku do Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 4 pkt 3 ust.16 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu

Prezes zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko