Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.

Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. reprezentowane było 55,47% kapitału akcyjnego.
Ponad 5% głosów posiadali:

  • Bala Paweł, który wykonywał prawo głosu z 4.320.436 akcji, co dawało 57,03% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 31,64% w ogólnej liczbie głosów,
  • Chełchowski Adam, który wykonywał prawo głosu z 2.354.542 akcji, co dawało 31,08% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 17,24% w ogólnej liczbie głosów, oraz
  • Kuś Mirosław, który wykonywał prawo głosu z 900.723 akcji, co dawało 11,89% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 6,60% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Paweł Bala

Prezes Zarządu