Zawarcie istotnej umowy przez podmiot powiązany

Warszawa, dnia 2006-10-03
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 2 października br. do Spółki CP Energia S.A. wpłynęła podpisana Umowa o współpracy zawarta pomiędzy CP Energia S.A. a OOO Lentrangaz z siedzibą w Sankt Petersburgu, Federacja Rosyjska.
Strony zawarły niniejszą Umowę w celu określenia ogólnych zasad regulujących ich wzajemne stosunki w zakresie działalności w obszarze handlu, produkcji, świadczeniu wzajemnych usług i podjęciu wspólnych działań nad nowymi technologiami i inwestycjami w obszarze gazu ziemnego ze szczególnym uwzględnieniem LNG.
Strony umowy uznały za strategiczny kierunek współpracy rozwój produkcji LNG na obszarze działania Lentransgazu. Inwestycje w nowe instalacje do skraplania gazu ziemnego będą realizowane i finansowane przez CP Energię, a w przypadku zakupu przez CP Energię akcji firmy ZAO Kriogaz, drugim inwestorem będzie również Kriogaz.
Na podstawie zawartej umowy, CP Energia będzie proponować w pierwszej kolejności firmie Lentransgaz uczestnictwo we wszystkich przedsięwzięciach inwestycyjnych na terenie Rosji, traktując Lentransgaz jako strategicznego partnera. Minimalny czas trwania umowy został określony na okres 10 lat. Po tym okresie strony określą zasady dalszej współpracy.

Capital Partners S.A. posiada 50% w kapitale zakładowym CP Energia S.A. i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.

OOO Lentransgaz to firma zajmująca się od 55 lat transportem i dostawą gazu ziemnego do klientów indywidualnych i przemysłowych w północno-zachodniej części Rosji. OOO Lentransgaz jest spółką zależną od OAO Gazprom z siedzibą w Moskwie.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – Informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala