Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku

Warszawa, dnia 2008-01-02
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 2/2008 – terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku.

I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za IV kwartał 2007r. – 28 lutego 2008r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2008r. – 15 maja 2008r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za II kwartał 2008r. – 13 sierpnia 2008r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2008r. – 13 listopada 2008 r.

II. Raport półroczny
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2008r. – 30 września 2008r.

III. Raporty roczne
Jednostkowy raport roczny (SA-R) za rok 2007 – 4 czerwca 2008r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2007 – 11 czerwca 2008r.

Podstawa Prawna: par. 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala