Tryb i warunki nabycia akcji własnych

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. działając na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 19 kwietnia 2018 r. podaje do publicznej wiadomości tryb i warunki nabycia akcji własnych, określone Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Warunki nabycia akcji własnych zostały przedstawione w załączonym dokumencie pt. „Oferta zakupu akcji spółki Capital Partners S.A.”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu