Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego

Warszawa, dnia 2008-05-27
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 17/2008 – Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego, jak i skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 rok.
Jednostkowy raport roczny za rok 2007 zostanie przekazany w dniu 29 maja 2008r., a nie dnia 4 czerwca 2008r., jak zostało podane w Raporcie bieżącym nr 2/2008.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok 2007 zostanie przekazany również w dniu 29 maja 2008r., a nie dnia 11 czerwca 2008r., jak zostało podane w Raporcie bieżącym nr 2/2008.

Podstawa Prawna: par. 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala