Zmiana warunków znaczącej umowy z BNY National Trust TFI S.A.

Warszawa, dnia 2007-06-27
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 39/2007 – zmiana warunków znaczącej umowy z BNY National Trust TFI S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2007r. podpisany został Aneks do Umowy z BNY National Trust Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 września 2006r.
O umowie z BNY National Trust Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Emitent informował Raportem bieżącym nr 23/2006 z dnia 27 lutego 2006r., 46/2006 z dnia 28 czerwca 2006r., 66/2006 z dnia 2 października 2006r. oraz 97/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.
Aneks zmienia termin wygaśnięcia Umowy z dnia 30 czerwca 2007r. na 31 grudnia 2007r.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Prezes Zarządu
Paweł Bala