Plany rozwoju spółek portfelowych Capital Partners

Warszawa, dnia 2006-01-19
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Capital Partners S.A. informuje o własnych planach i zamierzeniach odnośnie spółek, w które dokonała inwestycji w 2005 roku.

W bieżącym roku zamierzamy skupić się przede wszystkim na zwiększaniu wartości naszych inwestycji poprzez aktywne wspieranie spółek w zakresie pozyskiwania finansowania, pozyskiwania klientów i nawiązywania relacji biznesowych. Będziemy również prowadzić działania zmierzające do identyfikacji i realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Zamierzamy znacząco zwiększyć przychody z usług doradztwa finansowego oraz oferowania, które realizowane będą przede wszystkim przez Dom Maklerski Capital Partners S.A.

Informacje o spółkach portfelowych i ich planach:

CP Energia S.A.
Celem Spółki jest osiągnięcie w okresie najbliższych dwóch lat pozycji trzeciego niezależnego dystrybutora gazy ziemnego w Polsce zarówno w technologii tradycyjnej jak i w technologii LNG.
Spółka powstała w kwietniu 2005 roku. W grudniu 2005 roku CP Energia uzyskała koncesje na obrót gazem z zagranicą oraz obrót paliwami gazowymi na terenie Polski, które umożliwiają import gazu ziemnego z zagranicy.
W 2005 roku spółka zależna Linia K&K sprzedała ok. 3 mln m3 gazu ziemnego na terenie gminy Góra (dolnośląskie). Trwają prace nad rozbudową sieci na terenie tej gminy oraz na terenach wokół Ostrowa Wlk. Docelowa sprzedaż gazu ziemnego w tej sieci wyniesie około 40 mln m3.
W ramach prac rozwojowych zidentyfikowane zostały możliwości w zakresie zakupu, produkcji i transportu LNG. CP Energia zawarła kontrakt z rosyjską firmą na pilotażowe dostawy LNG do Polski. Dostawy rozpoczną się prawdopodobnie jeszcze w styczniu b.r. W ramach transakcji leasingowej CP Energia nabyła specjalistyczną cysternę do przewożenia skroplonego gazu ziemnego (LNG).
W bieżącym roku zamierzamy sprzedać (bezpośrednio i poprzez spółki zależne) około 50 mln m3 gazu ziemnego (w tym LNG).
Capital Partners S.A. posiada 50% akcji w CP Energia S.A.

eCard S.A.
Spółka jest liderem w Polsce w zakresie autoryzowania płatności kartami kredytowymi w ramach transakcji przeprowadzanych przez internet. Szacowany udział w tym segmencie rynku wyniósł w 2005 roku 91%. Wartość przeprowadzonych za pośrednictwem eCard transakcji wzrosła z 23 mln PLN w roku 2002 do 160 mln w roku 2005. Planowana wartość transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem eCard wyniesie w 2006 roku 360 mln PLN. W 2005 roku spółka osiągnęła 1,65 mln PLN zysku netto.
Firma eCard S.A. na mocy podpisanej umowy z Arcot International Inc. może świadczyć wydawcom kart płatniczych kompleksowe usługi umożliwiające zabezpieczenie dodatkowym hasłem transakcji dokonywanych kartami w internecie (3 D Secure). Dzięki zastosowaniu tej technologii wydawcy kart płatniczych będą mogli umożliwić dokonywanie zakupów w środowisku internetowym kilkunastu milionom posiadaczy kart płaskich.
Capital Partners S.A. posiada 45% akcji w eCard S.A.

Bipromet S.A.
Bipromet powstał w 1950 roku świadczy usługi dla przemysłu metali nieżelaznych. Przez pierwszych 40 lat firma działała jako biuro projektowe i realizowała projekty dla górnictwa, hutnictwa i przetwórstwa miedzi, cynku i ołowiu, aluminium.
Spółka realizuje usługi projektowe dla przemysłu ciężkiego, włącznie z usługami generalnej inwestycji, kompletacjami dostaw urządzeń, nadzorami budowlanymi. Kluczowymi klientami spółki są KGHM, Mittal Steel Polska, Impexmetal, Saint Gobain, czy też US Steel. Dynamicznie rozwija się segment związany z projektami z zakresu ochrony środowiska.
Od 2003 roku przychody Spółki zwiększyły się z 21 mln PLN do 91 mln PLN w roku 2005, a zysk netto z 0,59 mln PLN do 2,57 mln PLN.
Spółka zamierza zwiększyć zarówno wielkość sprzedaży jak i osiągane marże. Capital Partners S.A. posiada 63% akcji w Bipromet S.A.

Zamiarem Capital Partners S.A. jest wprowadzenie akcji powyższych spółek do obrotu na rynku regulowanym.

DM Capital Partners S.A.
Obecnie pracujemy nad dwoma projektami w zakresie oferowania. W najbliższym roku zamierzamy przeprowadzić 4–5 ofert instrumentów finansowych. Planujemy również rozszerzenie działalności o obsługę transakcji na rynku niepublicznym oraz doradztwo inwestycyjne. We współpracy z eCard przygotowujemy nowoczesny kanał dystrybucji produktów finansowych.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala