Powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 12 maja 2023 r. powiadomień o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki przez Pana Pawła Bala, Prezesa Zarządu Spółki oraz Panią Annę Bala, osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu.
Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

Powiadomienie o dokonaniu w dniu 10 maja 2023 r. transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Pawła Bala

Powiadomienie o dokonaniu w dniu 10 maja 2023 r. transakcji na akcjach Emitenta przez Panią Annę Bala

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Paweł Bala

Prezes Zarządu