Projekty uchwał na ZWZA w dniu 24 czerwca 2005r.

Warszawa, dnia 2005-06-16
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 12/2005 – projekty uchwał na ZWZA w dniu 24 czerwca 2005r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia w załączonym dokumencie treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2005r.

Projekty Uchwał ZWZA
Załącznik do projektu Uchwał ZWZA

Podstawa Prawna: par. 45 ust. 1 pkt 3 RO – WZA projekty uchwał

Prezes Zarządu
Paweł Bala