Zamiar nabycia akcji AKJ Investment TFI S.A.

Warszawa, dnia 2011-04-05
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Capital Partners SA informuje, że w dniu 5 kwietnia 2011r. powziął informację, że Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Capital Partners SA akcji AKJ Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, w liczbie która spowoduje przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala