Liczba akcji objętych ofertami sprzedaży w ramach skupu akcji własnych

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 20 maja 2016r. informacji z Domu Maklerskiego BOŚ S.A., że w ramach ogłoszonej w dniu 5 maja 2016r. (Raport bieżący nr 17/2016) „Oferty zakupu akcji spółki Capital Partners S.A.” przedstawionej w wykonaniu Uchwały nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 21 kwietnia 2016r. Akcjonariusze złożyli oferty sprzedaży obejmujące łącznie 19.495.268 akcji Spółki.
Oferta zakupu obejmuje 1.440.000 akcji, w związku z czym Spółka nabędzie akcje objęte ofertami sprzedaży z zastosowaniem proporcjonalnej redukcji. Na podstawie otrzymanej informacji średnia stopa alokacji wyniesie 7,3864%. Planowanym dniem rozliczenia transakcji jest 25 maja 2016r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

Paweł Bala

Prezes Zarządu