Powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta

Zarząd Capital Partners SA ( dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 31 października 2019 r. powiadomień o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Panią Annę Bala, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu oraz Pana Pawła Bala, Prezesa Zarządu.
Treść otrzymanych powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Powiadomienie o dokonaniu w dniach 30 i 31 października 2019 r. transakcji na akcjach Emitenta przez Panią Annę Bala

Powiadomienie o dokonaniu w dniach 30 i 31 października 2019 r. transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Pawła Bala

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Paweł Bala

Prezes Zarządu