Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 5 lipca 2022 r. otrzymała oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 30.06.2022 r. wartość jednego certyfikatu wynosi 354,47 zł. Na dzień 31.03.2022 r.​ wartość ta wynosiła 370,86 zł.
Spółka posiada 30.502 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu