Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% głosów na NWZA w dniu 12 lipca 2005r.

Warszawa, dnia 2005-07-13
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 20/2005 – lista akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% głosów na NWZA w dniu 12 lipca 2005r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 lipca 2005r. reprezentowane było 21,74% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadał Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 500.000 akcji, co dawało 100% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Podstawa Prawna: par. 148 pkt 3 Ustawy PPO – WZA lista powyżej 5%

Prezes Zarządu
Paweł Bala