Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2010-01-29
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 2/2010 – Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 29 stycznia 2010r. otrzymał zawiadomienie od Pana Jurija Sadowskiego, Członka Rady Nadzorczej Capital Partners S.A., o dokonaniu przez niego na GPW w trybie sesyjnym zwykłym na rynku regulowanym transakcji sprzedaży akcji Capital Partners SA, zgodnie z poniższym zestawieniem:

  • w dniu 17.06.2009r. sprzedaż 2.000 akcji po cenie 2,35 zł/szt.
  • w dniu 25.06.2009r. sprzedaż 550 akcji po cenie 2,31 zł/szt.
  • w dniu 25.06.2009r. sprzedaż 2.950 akcji po cenie 2,30 zł/szt.
  • w dniu 30.06.2009r. sprzedaż 3.500 akcji po cenie 2,47 zł/szt.

Łączna wartość transakcji wykonanych przez Pana Jurija Sadowskiego w 2009 roku (zgodnie z listą powyżej) wyniosła ok. 4759 EUR (po przeliczeniu wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu zawarcia transakcji).

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Wiceprezes Zarządu
Maciej Górski