Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 7 października 2021 r. otrzymała oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 30.09.2021 r. wartość jednego certyfikatu wynosi 294,95 zł. Na dzień 30.06.2021 r.​ wartość ta wynosiła 288,72 zł. Spółka posiada 76.629 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Prezes Zarządu

Paweł Bala