Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 maja 2009r.

Warszawa, dnia 2009-05-20
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 12/2009 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 maja 2009r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad ZWZ Spółki w dniu 20 maja 2009r. reprezentowane było 39,33% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadali:

  • Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 3.758.596 akcji, co dawało 39,75% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 15,63% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym,
  • Pani Anna Bala, która wykonywała prawo głosu z 3.284.280 akcji, co dawało 34,73% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 13,66% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym, oraz
  • Pan Adam Chełchowski, który wykonywał prawo głosu z 2.400.000 akcji, co dawało 25,38% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 9,98% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Prezes Zarządu
Paweł Bala