Terminy raportów okresowych

Warszawa, dnia 2004-01-12
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Raport kwartalny IV kwartał 2003r. – 4 luty 2004r.
Raport kwartalny I kwartał 2004r. – 5 maj 2004r.
Raport kwartalny II kwartał 2004r. – 4 sierpień 2004r.
Raport kwartalny III kwartał 2004r. – 4 listopad 2004r.
Raport kwartalny IV kwartał 2004r. – 4 luty 2005r.

Raport roczny 2003 rok – 1 czerwiec 2004r.

Podstawa Prawna: par. 15 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001