Nabycie i objęcie akcji AKJ Investment TFI S.A.

Warszawa, dnia 2011-04-14
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Capital Partners S.A. – w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 9/2011 z dnia 5 kwietnia 2011r. – informuje, że w dniu 14 kwietnia 2011r., w wykonaniu Porozumienia Inwestycyjnego zawartego z AKJ Capital S.A. – jedynym akcjonariuszem AKJ Investment TFI S.A. nabył od dotychczasowego jedynego Akcjonariusza 3.722.751 akcji oraz zawarł umowę objęcia 1.300.000 akcji nowej emisji AKJ Investment TFI S.A. za łączną cenę 1.300.001,00 zł.
Po rejestracji podwyższenia kapitału, Capital Partners S.A. posiadać będzie 75,00% kapitału zakładowego i głosów w AKJ Investment TFI S.A.
Inwestycja w akcje towarzystwa funduszy inwestycyjnych ma charakter strategiczny i długoterminowy.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala