Rezygnacja osoby nadzorującej emitenta

Warszawa, dnia 2006-01-06
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 6 stycznia 2006r. otrzymał od pana Michała Suflidy rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja nastąpiła z powodu konieczności wykonywania przez pana Michała Suflidę innych obowiązków zawodowych.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala