Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2018 r. otrzymał oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.
Na dzień 29.12.2017 r. wartość jednego certyfikatu wynosi 487,55 zł. Na dzień 29.09.2017 r. wartość wynosiła 501,71 zł.
Spółka posiada 226.629 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu