Wypowiedzenie porozumienia zawartego przez podmiot powiązany

Warszawa, dnia 2006-08-07
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 7 sierpnia 2006 roku CP Energia S.A. otrzymała informację od OAO NOVATEK, że w związku z wejściem w życie ustawy Federacji Rosyjskiej z 18 lipca 2006 roku nr 117-FZ “O eksporcie gazu”, realizacja porozumienia zawartego dnia 29 maja 2006 roku pomiędzy CP Energia S.A. i OAO NOVATEK, o którym Emitent informował Raportem bieżącym nr 35/2006 z dnia 30 maja br., nie jest w chwili obecnej możliwa. W związku z tym OAO NOVATEK wypowiedział CP Energii S.A. powyższe porozumienie.
Capital Partners S.A. posiada 50% kapitału zakładowego i głosów w CP Energi S.A.

Komentarz Zarządu Capital Partners S.A.:
Ustawa, o której mowa w raporcie weszła w życie z dniem 1 sierpnia br i przewiduje, że wyłączne prawo do eksportu gazu udziela się organizacji – właścicielowi jednolitego systemu gazyfikacji lub jej spółkom zależnym (w których organizacja – właściciel jednolitego systemu gazyfikacji posiada 100% udziałów). Licencje na otrzymanie wyłącznego prawa na eksport gazu wydaje się organizacjom wskazanym w zdaniu poprzednim w porządku ustanowionym prawem Federacji Rosyjskiej dotyczącym handlu zagranicznego.

Podstawa Prawna: art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala