Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie z powództwa Capital Partners S.A. przeciwko SGB-Bank S.A. oraz Polnord S.A. o zapłatę

Zarząd Capital Partners S.A.  (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 18 marca 2019 r. informuje, że w dniu 28 maja 2019 r. powziął od swojego pełnomocnika procesowego informację o wysłaniu za pośrednictwem poczty do Sądu Okręgowego w Poznaniu apelacji od wyroku, w którym Sąd oddalił powództwo Spółki przeciwko SGB-Bank S.A. oraz Polnord S.A. o zapłatę.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.  MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu