Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 14 lutego 2006r.

Warszawa, dnia 2006-02-15
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 lutego 2006r. reprezentowane było 21,74% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadał Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 500.000 akcji, co dawało 100,00% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Prezes Zarządu
Paweł Bala