Spełnienie warunku dotyczącego zawartej znaczącej umowy

Warszawa, dnia 2005-09-09
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 24/2005 z dnia 1 września br., o zawarciu ze spółką Permobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Umowy Sprzedaży Akcji eCard S.A., która to umowa została uznana za umowę znaczącą, Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 9 września 2005r. został poinformowany o nabyciu i całkowitym opłaceniu przez spółkę Permobile Sp. z o.o. 42.253 (słownie: czterdziestu dwóch tysięcy dwustu pięćdziesięciu trzech) akcji serii H spółki eCard S.A.
Tym samym został spełniony warunek zawieszający umowy

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 4 RO – spełnienie lub nie warunku w znaczącej umowie

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz