Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2006r.

Warszawa, dnia 2006-06-29
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partner S.A. w dniu 29 czerwca 2006r. reprezentowane było 24,33% kapitału akcyjnego.
Ponad 5% głosów posiadali następujący Akcjonariusze:
– Pan Konrad Korobowicz, który wykonywał prawo głosu z 220.000 akcji, co dawało 7,86% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu,
– Pan Bogdan Łupiński, który wykonywał prawo głosu z 390.000 akcji, co dawało 13,94% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz
– Pani Anna Bala, która wykonywała prawo głosu z 1.957.140 akcji, co dawało 69,94% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Prezes Zarządu
Paweł Bala