Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”), na podstawie § 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 25 kwietnia 2019 r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 24 października 2019 r.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio za: II kwartał 2019 r. oraz IV kwartał 2019 r.

II. Raport półroczny:
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2019 r. – 5 września 2019 r.

III. Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 21 marca 2019 r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok 2018 – 21 marca 2019 r.

Jednocześnie, na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Spółka oświadcza o zamiarze nieprzekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe Emitenta a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Paweł Bala

Prezes Zarządu