Zmiana warunków znaczącej umowy

Warszawa, dnia 2006-12-28
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2006r. podpisał Aneks nr 1 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 2 listopada 2006r. z LIVECHAT Sp. z o.o. i jej obecnymi Wspólnikami. O umowie z LIVECHAT Sp. z o.o. i jej Wspólnikami Emitent informował Raportem bieżącym nr 76/2006 z dnia 3 listopada 2006r oraz 88/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.
Aneks zmienia termin na realizację całości inwestycji z dnia 31 grudnia 2006r. na 31 stycznia 2007r.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Prezes Zarządu
Paweł Bala