Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 2 kwietnia 2019 r. otrzymała oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 29.03.2019 r. wartość jednego certyfikatu wynosi 299,02 zł. Na dzień 31.12.2018 r.​ wartość ta wynosiła 378,51 zł. Spółka posiada 111.629 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.
W załączeniu przekazujemy informację dodatkową o strukturze aktywów i wycenie istotnych lokat Capital Partners Investment I FIZ.

Informacja dodatkowa o strukturze aktywów i wycenie istotnych lokat Capital Partners Investment I FIZ na dzień 29 marca 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu