Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2008 rok

Warszawa, dnia 2008-08-06
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 24/2008 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2008 rok

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podmiotem z którym zostanie zawarta umowa o przegląd i badanie sprawozdań finansowych za 2008 rok jest Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00–739) przy ul. Stępińskiej 22/30, wpisana Uchwałą nr 94/50/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dn. 7 lutego 1995r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 63.
Wyboru dokonała Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. w dniu 6 sierpnia 2008r., zgodnie z otrzymaną rekomendacją Komitetu Audytu. Capital Partners S.A. korzystała z usług Misters Audytor Sp. z o.o. przy badaniu sprawozdań finansowych za rok 2005, 2006 i 2007oraz przy przeglądzie sprawozdań finansowych za I półrocze 2007 roku. Umowa ma zostać zawarta na przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2008 roku oraz na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala