Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 7 lipca 2021 r.

Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 7 lipca 2021 r., wznowionych po przerwie zarządzonej w dniu 10 czerwca 2021 r., reprezentowane było 37,14% kapitału akcyjnego i głosów. Ponad 5% głosów posiadali:

  • Bala Paweł, który wykonywał prawo głosu z 3.958.932 akcji, co dawało 62,71% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 23,29% w ogólnej liczbie głosów, oraz
  • Chełchowski Adam, który wykonywał prawo głosu z 2.354.542 akcji, co dawało 37,29% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 13,85% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%.

Paweł Bala

Prezes Zarządu