Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 11 maja 2010r

Warszawa, dnia 2010-05-11
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 13/2010 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 11 maja 2010r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11 maja 2010r. reprezentowane było 27,82% kapitału akcyjnego i głosów. Ponad 5% głosów posiadali:

Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 3.818.596 akcji, co dawało 56,17% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 15,62% w ogólnej liczbie głosów,
Pan Adam Chełchowski, który wykonywał prawo głosu z 2.400.000 akcji, co dawało 35,30% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 9,82% w ogólnej liczbie głosów,
Pan Konrad Korobowicz, który wykonywał prawo głosu z 377.500 akcji, co dawało 5,55% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 1,54% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Prezes Zarządu
Paweł Bala