Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 7/2002

Warszawa, dnia 2002-06-20

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 10/2002 – Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 7/2002

Zarząd Capital Partners S.A. podaje informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.

Waldemar Gębuś l. 30 Członek Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie i jest doktorantem Kolegium Zarządzania i Finansów przy SGH w Warszawie. Karierę zawodową zaczynał jako makler w DM Magnus S.A. w Krakowie, następnie był doradcą inwestycyjnym w Raiffaisen Capital & Investment Polska w Warszawie. Od 1997 roku zajmował stanowisko dyrektora zespołu zarządzania portfelami w PDM Pioneer S.A. Obecnie pełni funkcję dyrektora departamentu zarządzania aktywami w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM S.A. w Warszawie. Waldemar Gębuś był członkiem rady nadzorczej Novita S.A. z Zielonej Góry oraz MCI Management S.A. z Wrocławia.

Roy Huppert Członek Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. jest absolwentem dwóch wydziałów: stosunków międzynarodowych oraz historii na Kent State University w Stanach Zjednoczonych. Po ukończeniu rocznych studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (Prawo UE i Prawo Brytyjskie w ramach współpracy Uniwersytami w Oxford i Cambridge) w 1997 roku uzyskał tytuł MBA na University of Calgary/Quebec. W roku 1996 rozpoczął pracę w branży finansowej współpracując początkowo jako freelancer z Apax Partners jako konsultant-asystent, a następnie od 1997 roku z Access LTD, filią Rothschild w Polsce. W latach 1998–2001 pracował w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w Warszawie, ostatnio na stanowisku principal banker, gdzie przeprowadzał transakcje dłużne długu zamiennego, przygotowywał inwestycje kapitałowe, wspierał działalność EBOR w sektorze TMT, oraz nadzorował fundusze private equity. Po zakończeniu pracy w EBOiR założył własną działalność doradczą, współpracował m.in. z MCI Management S.A. Obecnie pełni funkcje członka rady nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego oraz Lukas Banku.

Adam Chełchowski l.34 Członek Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. W latach 1993–95 był kierownikiem działu transakcji w Biurze Maklerskim Arabski i Gawor, następnie w latach 1995–96 pracował jako analityk i doradca inwestycyjny w Centralnym Biurze Maklerskim Banku Pekao S.A. W latach 1996— 99 był członkiem zarządu i doradcą inwestycyjnym w Credit Suisse Asset Management S.A. Od 1999 roku jest członkiem zarządu i dyrektorem departamentu zarządzania aktywami Credit Suisse Life & Pensions PTE S.A. ( wcześniej Winterthur PTE S.A.). Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej Telmax S.A.

Krzysztof Durczak l. 43 – Wiceprezes Zarządu Capital Partners S.A. – jest absolwentem filologii angielskiej UMSC w Lublinie i Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (d.SGPiS). W latach 1984 – 1993 pracował w Centrali Importowo Eksportowej “Impexmetal”, przechodząc szczeble kariery począwszy od handlowca, skończywszy na stanowisku dyrektora biura handlowego. W latach 1993–1997 pracował w Biurze Radcy Handlowego Ambasady Polskiej w Tokio na stanowisku attache handlowego. W latach 1997–98 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora handlowego w PHZ “Bartimpex”. Od 1999 roku związał się z branżą IT, zajmując kierownicze stanowiska, kolejno w: “Euronet Worldwide”, “Compaq Computer Poland” i “Computer Communication Systems” .

Obecna działalność nowych członków Rady Nadzorczej nie jest konkurencyjna w stosunku do Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 66 RRM z dn. 16 paź. 2001, załącznik nr. 1 do Reg. Obrotu CeTO, par. 24.

Prezes zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko